Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/e/n/u20080/public_html/_sub/cas/libraries/Trash.php on line 96
Guatemala - 24Time

Guatemala

Guadeloupe

Guatemala je malým štátom v strednej amerike, ktorý je z jednej strany obmývaný Tichým oceánom a z druhej strany Karibským morom. Podnebie sa tu deli na tri pásma, v nižinách je tropické, prechádza cez mierne až po chladné so snehom vo vysokých horách. Občasný výskyt zemetrasení je len súčasť veľkej seizmickej aktivity v tejto oblasti nakoľko sa tu nachádza až tridsať aktívnych sopiek. Prevažnú časť územia pokrývajú hory s najvyššou horou Tajumulco so 4220 m.n.m. Nížiny sa nachádzajú len v prímorských oblastiach a to tichomorská a atlantická. K najvýznamnejším riekam patria Usumacinta, Motagua a Polochic. Zaujímavosťou je jazero Izabal s rozlohou až 590 kilometrov štvorcových ako aj kráterové jazero Atitlán s rozlohou 128 kilometrov štvorcových. Vďaka rôznorodým prírodným podmienkam je tu fauna aj flóra veľmi bohatá a rozmanitá. V lesoch žijú jaguár, puma, rôzne druhy opíc, pekari a tapíri, rozmanité druhy vtákov a v mori blízko pobrežia žijú lamantýni. Vták Quetzal chocholatý si dokonca našiel cestu aj do štátneho znaku. Rovnaké meno ako tento vták nesie jedno mesto a aj národna mena. V minulosti v rámci mayskej kultúry bol tento druh považovaný za zosobnenie boha vzduchu. V súčastnosti predstavuje symbol slobody. Stromy ako mahagon, ceder alebo balza sú dôležitým prírodným zdrojom, ktoré rastú v tropických pralesoch a v horských pásmach sú to duby a borovice, nakoľko Guatemala má až tridsaťštyri percent z celkovej rozlohy pokrytej lesmi. Ďaľším významným nerastným bohatstvom sú náleziská ropy, antimonu, zinku, olova, wolfrámu a kadmia.

Vyhľadávanie